torsdag 10. januar 2008

Første møte med bloggen

Enten sitter elevene utrolig pliktoppfyllende og arbeider med nynorskoppgavene sine, eller så er de helt fortapt andre ting de finner på PCene sine... Jeg velger å tro at de jobber. Ingunn har introdusert blogging for meg og jeg benytter anledningen til å teste det ut, slik at vi kan vurdere om dette er noe vi kan bruke i undervisningen. Lærerne på Sandvika er jo "fleksible, nytenkende og fremtidsrettet"!

Ingen kommentarer: