onsdag 30. januar 2008

Nynorsk hjertesukk...


Det er ikke alltid like oppløftende å rette elevarbeider. For det første er rettebunkene store og tiden knapp. Ønsket om å få ting ut igjen til elevene er stort, men av og til vanskelig å gjennomføre. Motivasjonen for å sette seg ned med PCen og rette blir heller ikke bedre av å oppdage at ca 30% ikke har levert, og at vår tro på at elevene snart hadde fått med seg noe av det nynorske formverket, tydeligvis var helt feil. Dette er jo ikke noe nytt, men spørsmålet er heller om vi kan gjøre noe. Min overbevisning er at manglende motivasjon når det gjelder det å lære nynorsk er det som ødelegger for oss. Når elevene i tillegg forteller om manglende nynorskundervisning, eller også totalt fravær av denne typen undervisning i grunnskolen, kan man ikke annet enn å gremmes! Noe må gjøres. Inntil grepene tas på nasjonalt plan får jeg bare fortsette med min egen lille "Say YES to nynorsk!"-kampanje, og håpe at neste oppgave jeg åpner blir et lite lyspunkt.

1 kommentar:

KristinU sa...

Eg dumpa heilt tifeldig innom bloggen din og leste "hjartesukket" med interesse. Hald fram det gode arbeidet med nynorsken! Sjølv underviser eg elevar som har hatt nynorsk som hovudmål i grunnskolen. Dei skriv omtrent like godt/dårleg nynorsk som bokmål. Kan det vere ein ide å bruke nynorsk meir aktivt på tavla/bloggen?