torsdag 20. november 2008

Gammel vane vond å vende...

Ved starten av skoleåret satte jeg opp en liste over ting jeg skulle være flinkere på dette skoleåret i forhold til tidligere. Etter 3 1/2 måned skulle jeg gjerne ha skrytt vilt og uhemmet av at jeg har klart å oppfylle disse punktene, men den gang ei. Jeg må vel bare innrømme at gamle vaner er vonde å vende, og at uvaner sjelden forsvinner av seg selv. Pr dags dato er pulten min rotete og full av papir, gule lapper, utskrifter jeg kanskje kan få bruk for, etc.; planene jeg la i høst skulle forhindre at arbeide hopet seg opp, både for meg og elevene. Jeg har 60 urettede prøver liggende og får 120 nye neste uke... Jeg var en flittig bruker av samarbeidslæring de første ukene av skoleåret, nå klarer jeg kanskje å få inn en eller to øvelser annenhver uke. Jeg kan heller ikke huske å ha lest en eneste fagartikkel eller pedagogisk tekst jeg ikke var absolutt nødt til i forhold til undervisningen. Konklusjonen er at jeg ikke har blitt en millimeter bedre i forhold til tidligere, med ett unntak: Jeg har klart å holde mye bedre orden på PCen min denne høsten. En av forklaringene på dette kan kanskje være at den har blitt reinstalert 2 ganger på 3 måneder... Snart er det nytt år og nye muligheter, - og helt sikkert flere forsetter som kan brytes!

Ingen kommentarer: