søndag 1. februar 2009

Sandvika går internasjonalt!

Jeg har i lang tid ønsket å jobbe med elev- og lærerutvekslinger med andre europeiske land. Som språklærer er jeg overbevist om at de erfaringene både lærere og elever får gjennom denne typen utveksling er helt spesielle, både på det personlige plan og i forhold til læring og motivasjon i språkfagene. Når vi år etter år ser at språkfagene taper terreng, må vi gjøre noe for å få elevene tilbake, og jeg tror at utenlandsturer kan være en måte å gjøre dette på. Problemet er da at dette koster penger, og at vi ikke kan kreve at elever betaler for en slik reise. Da må løsningen være å finne prosjekter som sørger for det økonomiske. Før jul var jeg på kurs/seminar i regi av Osloregionens Europakontor. Her ble bl.a. Comenius- og Sokratesprogrammene presentert; i disse programmene ligger det prosjektmidler, men det er en lang vei å gå før man får søknaden godkjent. Konklusjonen på kurset var at man ikke burde stå som prosjektleder første gang, men at man heller burde forsøke å finne en partner å henge seg på.

Etter dette kurset har jeg tenkt en del, men ikke helt klart å få ut fingeren. Jeg må derfor si at en gavepakke kom dalende i rette øyeblikk. Via naboskolen, Nesbru, har Sandvika kommet i kontakt med Grotius College i Delft, Nederland. Dette er en skole som har lang erfaring med utveksling og samarbeid på tvers av landegrensene, og nå ønsker de vår skole med i samarbeidet. Resultatet er at Anne og jeg i mai skal reise til Nederland med 18 VG1-elever. Jippi! Responsen fra elevene i min klasse har vært overveldende. Det er til nå rundt 20 stykker som har meldt seg bare fra min gruppe, og alle uttrykker de et sterkt ønske om å få reise. Vi har satt fristen før å søke til i morgen, og så får vi foreta en høytidelig loddtrekning på tirsdag. Det er hyggelig å se at elevene tenner på denne idéen, og det er tydelig at de har snakket mye om det hjemme også, for på foreldremøtet tidligere denne uka kom nesten alle foreldrene med ekstra informasjon om barna sine i forhold til hvorfor de burde få reise... Med et slikt utgangspunkt, og samarbeid med en skole med lang erfaring på dette området kan det ikke bli annet enn bra. Jeg gleder meg!


2 kommentarer:

Helene sa...

Heldige elever!

LK sa...

Jepp! De er kjempeheldige og veldig spente på hvem som får dra...